Program ramowy
Poniedziałek, 31 sierpnia 2015
10:00 - 19:00   Rejestracja
16:00 - 19:00   Walne Zebranie Delegatów PTG
19:00 - 22:00   Spotkanie towarzyskie - Get Together

Wtorek, 1 września 2015
09:00 - 09:15   Otwarcie konferencji
09:15 - 10:45   Sesja plenarna (1)
11:00 - 13:30   Sesje referatowe (2, 3)
13:30 - 15:00   Obiad
15:00 - 16:30   Sesje referatowe (4, 5)
16:30 - 18:30   Sesja posterowa I
18:30 - 19:30   Kolacja
       od 19:00   Zwiedzanie Wrocławia

Środa, 2 września 2015
09:00 - 17:00  Sesje terenowe (do wyboru) 

 

19:00 - 23:00   Zwiedzanie Afrykarium oraz Bankiet

Czwartek, 3 września 2015
09:00 - 11:30   Sesje referatowe (6, 7)
11:30 - 13:00   Sesje posterowa II
13:00 - 13:15   Zakończenie konferencji
13:30 - 15:00   Obiad
       od 15:00   Wyjazdy


Sesja terenowa pokonferencyjna
04-05.09.2015 (piątek - sobota)
Gleby Przedgórza Sudeckiego oraz Gór Stołowych
Dodatkowo płatna - 400zł


Referaty ustne będą prezentowane w języku angielskim lub polskim, preferowane będą

wystąpienia zadeklarowane w języku angielskim. Postery mogą być

przygotowane w języku angielskim lub polskim i angielskim.


Sesje referatowe:
Planowana jest 1 plenarna sesja ogólna oraz 6 szczegółowych sesji
tematycznych, prowadzonych równolegle na 2 salach. Zakres sesji
tematycznych będzie określony w komunikacie nr 2.
WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder

Ostatnia aktualizacja: 07 Stycznia 2015