Ważne terminy
• wstępne zgłoszenie uczestnictwa          do 31.10.2014
• komunikat nr 2                                  do 31.12.2014
• zniżkowa opłata konferencyjna            do 31.12.2014
• przysłanie streszczeń                          do 01.03.2015
• akceptacja streszczeń
  oraz formy prezentacji                        do 15.03.2015
• opłata konferencyjna (II termin)          do 31.05.2015
• rejestracja na konferencję                   do 31.05.2015
• komunikat nr 3                                  do 15.07.2015
• złożenie prac do druku                        do 31.08.2015

WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
Ostatnia aktualizacja: 29 grudnia 2014  P. Woźniczka