Materiały dla uczestników

• Formularz zgłoszeniowy - plik do pobrania

• Wzór streszczenia - plik do pobrania

• Komunikat I - plik do pobrania

• Komunikat II -  plik do pobrania

• Komunikat III - plik do pobrania

Streszczenia referatów i posterów - plik do pobrania

Monografia kongresowa: Soils of Lower Silesia [Gleby Dolnego Śląska].

S. Białousz, Mapy glebowo - rolnicze i bazy danych o glebach.

 

 

 WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
Ostatnia aktualizacja: 07 Września 2015 P. Woźniczka