Rejestracja
Zgłoszenia na Kongres (plik formularza zgłoszeniowego
do pobrania zamieszczono niżej) prosimy przesyłać na adres
ptg2015@up.wroc.pl do 31.05.2015 r.

 

 
Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko,
• stopień/tytuł naukowy,
• miejsce pracy wraz z adresem,
• e-mail, telefon,
• tytuł oraz preferowana forma prezentacji (zgłasza tylko główny autor),
• preferowana jednodniowa sesja terenowa,
• zgłoszenie udziału w sesji pokonferencyjnej.

Potwierdzenie rejestracji, wraz z zatwierdzon± form± prezentacji,
będzie przesyłane drog± elektroniczn± do 30 czerwca 2015r.
po otrzymaniu opłaty konferencyjnej.


Formularz zgłoszeniowy plik do pobrania


WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
Ostatnia aktualizacja: 09 Grudnia 2014