Formy prezentacji

Prezentacje ustne głoszone będ± w języku angielskim lub polskim

(preferowane będ± wyst±pienia zadeklarowane w języku angielskim).

 

Czas prezentacji:

- 30 minut (referaty zamówione),
- 15 minut (pozostałe referaty).

Postery mog± być przygotowane w języku angielskim lub polskim i angielskim.
Maksymalny rozmiar posterów: 80 cm x 110 cm.

Terminy sesji posterowych:
• I sesja posterowa: 01.09.2015 (wtorek), godz. 17.00 - 18.30.
• II sesja posterowa: 03.09.2015 (czwartek), godz. 11:10 - 12:40.

WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
Ostatnia aktualizacja: 22 Lipca 2015