Streszczenia

 

Streszczenia prezentacji przygotowane dokładnie według wzoru powinny być

przesłane elektronicznie do 01.03.2015 (liczba prac ograniczona do 2 streszczeń

tego samego pierwszego autora).


Wszystkie streszczenia w języku angielskim oraz polskim
zarejestrowanych uczestników będą wydrukowane w materiałach
kongresowych.

Wzór streszczenia - plik do pobrania

Streszczenia referatów i posterów - plik do pobraniaWYSIWYG Web Builder

WYSIWYG Web Builder
Ostatnia aktualizacja: 22 Sierpnia 2015