Publikacje
Prace prezentowane na Kongresie będą publikowane
w Soil Science Annual oraz Polish Journal of Soil Science.

Pełne teksty prac, przygotowanych zgodnie z wymogami
redakcyjnymi, powinny być złożone w sekretariacie w
pierwszym dniu Kongresu.WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder
Ostatnia aktualizacja: 09 Stycznia 2015 P. Woźniczka