Program ramowy
Poniedziałek, 31 sierpnia 2015

1600 - 1900   Walne Zebranie Delegatów PTG

1900 - 2200   Spotkanie towarzyskie - Get Together


Wtorek, 1 września 2015

 

800 -   900   Śniadanie  

900 -   915   Otwarcie Kongresu

920 - 1110   Otwierająca sesja plenarna (1)

1110- 1130    Przerwa kawowa

1130 - 1320   Sesje referatowe (2a, 2b, 2c)

1330 - 1530   Obiad

1530 - 1700   Sesje referatowe (3a, 3b, 3c)

1700 - 1830   Sesja posterowa A

1830 - 1930   Kolacja

1900- 2100    Zwiedzanie wrocławskiej starówki

2130 - 2230   Pokaz Fontanny Multimedialnej we Wrocławiu

 

 


Środa, 2 września 2015

 715 -   815   Śniadanie  

 830- 1700    Sesje terenowe (do wyboru)

 

 

 

 

 

 

1900- 1945   Zwiedzanie wrocławskiego Afrykarium

2000- 2400   Bankiet we Wrocławskim ZOO

                 (stroje wieczorowe mile widziane)Czwartek, 3 września 2015

800 -   900    Śniadanie   

900 - 1050     Sesje referatowe (4a, 4b, 4c)

1050 - 1110   Przerwa kawowa

1110 - 1240    Sesja posterowa B

1240 - 1340   Zamykająca sesja plenarna (5)

1340 - 1400   Podsumowanie i zamknięcie Kongresu

1400 - 1530   ObiadSesja terenowa pokonferencyjna
04-05.09.2015 (piątek - sobota)
Gleby Przedgórza Sudeckiego oraz Gór Stołowych
Dodatkowo płatna - 400zł


Referaty ustne będą prezentowane w języku angielskim lub polskim, preferowane będą

wystąpienia zadeklarowane w języku angielskim. Postery mogą być

przygotowane w języku angielskim lub polskim i angielskim. Maksymalny rozmiar

posterów 85cm x 100cm

 
Sesje referatowe:
Planowana jest 1 plenarna sesja ogólna oraz 6 szczegółowych sesji
tematycznych, prowadzonych równolegle na 2 salach. Zakres sesji
tematycznych będzie określony w komunikacie nr 2.
WYSIWYG Web Builder
WYSIWYG Web Builder

Ostatnia aktualizacja: 22 Lipca 2015