Innowacyjna Przedsiębiorczość Akademicka


W swojej misji Uniwersytet Przyrodniczy deklaruje działania na rzecz kreowania przyszłości wsi i rolnictwa co niewątpliwie czyni poprzez ponad 750 publikacji rocznie i realizację ponad 240 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW i podmioty gospodarcze.

Trzy pokolenia temu nie było samolotów, radia, telewizji, komputerów, antybiotyków, laserów i bomb atomowych a jedno pokolenie temu nie istniały komputery osobiste i telefony komórkowe. W krajach, które postawiły na innowacyjność, życie ludzi staje się łatwiejsze, wzrasta komfort życia i zdrowie.

Innowacyjność to nie tylko przygotowanie, ale również wdrożenie nowego pomysłu do praktyki gospodarczej. Jednak sens ma tylko wtedy, gdy niesie ze sobą sukces ekonomiczny.

Pierwszy krok w procesie innowacji to otwartość na zmiany, chętniej je akceptujemy gdy popycha nas ciekawość, jeśli dodatkowo otoczenie nam sprzyja to często odkrywamy rzeczy, które poprawiają nasze życie. Już Albert Einstein powiedział, że bez zmian naszego sposobu myślenia nie będziemy w stanie rozwiązać problemów, które stworzyliśmy, używając aktualnego sposobu myślenia.

Pobudzajmy wyobraźnię wykorzystując naturalną ciekawość, a kiedy natkniemy się na coś czego w zasadzie nie szukaliśmy, ale znaczenie dla rozwiązania istotnych problemów rozpoznaliśmy, miejmy odwagę zrobić krok dalej i doprowadźmy do wdrożenia naszego rozwiązania.

Jeden z modeli wdrożenia to etap małej, spinowej firmy innowacyjnej, która wytwarza produkt na potrzeby większego przedsiębiorstwa w kraju lub za granicą. Inny model to przekazanie naszego patentu lub pomysłu osobie lub firmie, która potrafi przetworzyć go do postaci akceptowanej przez rynek.

Do realizacji naszego pomysłu, możemy wykorzystać istniejące: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Parki Przemysłowe, Parki Technologiczne. Specjaliści pomogą nam znaleźć finansowanie w Funduszach Pożyczkowych, Programach Unijnych, Sieciach Aniołów Biznesu. Warto też skorzystać z doświadczenia takich organizacji jak Business Centre Club lub Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki.

Kiedy rozejrzymy się dookoła, to zauważymy jak szybko rozwijają się te firmy, które potrafią znacząco taniej wytworzyć drogi surowiec lub firmy, których produkt czy usługa czynią nasze życie łatwiejszym. Kiedyś ich założyciele też zrobili pierwszy krok, aby dzisiaj dać swoim klientom to czego od nich oczekują, ku obopólnemu zadowoleniu.

autor: Cezary Rutka / Dolnośląska Rada Przedsiębiorczości i Nauki

Inspiracje do innowacji - dokument PDF"Realizację strony współfinansowano ze środków MNiSW w ramach programu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"