Aktualności


2012-07-06 12:13:46

Jak zarządzać małą firmą spinową - warsztaty

dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Podstawowym celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy na temat zwiększenia zaangażowania we własną przedsiębiorczość (pracownicy naukowi, doktoranci i studenci zdobędą praktyczną wiedzę na temat podejmowania własnej działalności gospodarczej)

Warsztaty przygotowali: Cezary Rutka i Jan Wasilewski z firmy Alnair w oparciu o sumę doświadczeń zarządzania produkcją i sprzedażą w firmach polskich i zagranicznych, a także zarządzania MŚP w połączeniu z wiedzą na poziomie MBA - Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Wydziału Psychologii Zarządzania – Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cezary Rutka i Jan Wasilewski są członkami zespołu doradców Kanclerza Loży Dolnośląskiej BCC oraz aktywnie uczestniczą w pracach Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki.

2012-07-06 12:13:16
2012-07-06 12:12:14

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

doc Wstęp

doc Załącznik nr 1

pdf Załącznik nr 2

pdf Załącznik nr 3

2012-07-06 12:10:59
2012-07-06 12:09:18
2012-07-06 12:05:15
Zarządzanie jakością - ISO 9001:2000 Quality international - Forum Jakości 2007ETS Authorized TOEFL iBT Center Member of EUA Biuletyn Informacji PublicznejRealizację strony współfinansowano ze środków MNiSW w ramach programu "Kreator Innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej"