ODA DO GLEBY

Gleboznawstwo to nauka, która łączy dziedzin wiele.

Rolnik, leśnik i geolog, a i chemik na ich czele.

Wciąż badają fazę stałą, płynną, gazy i strukturę,

Sorpcję, odczyn, minerały, gleby pojąć chcą naturę.

 

Kto da gleby definicje, ten dostanie konia z rzędem.

Środowisko wzrostu roślin! Bioreaktor! Coś jest błędem?

Kto zna gleby definicję, niechaj staje tu w zawody.

Litosfery warstwa wierzchnia, zamieniona w twór przyrody.

 

Działał klimat, urzeźbienie, flora w czasie kształtowała,

A i od człowieka gleba, czasem znaczny rys dostała.

To zmienności jest przyczyną typów gleb, co żywią zboże

Pokrywają Polskę całą od Tatr szczytów, aż po morze.

 

Gdy proces przebiegał krótko, lub dopiero się zaczyna,

W górach ranker lub litosol, arenosol na nizinach.

Less czarnoziem ubogacił, to najlepsza nasza gleba.

Chmiel, buraki i pszenica, rosną, dodać nic nie trzeba.

 

Z brunatnymi właściwymi, płowe w Niżu się panoszą,

Zaś brunatne kwaśne w górach, w reglu się po zboczach wznoszą.

Bielicowa wespół z rdzawą w borze skryte pod sosnami,

Torfy z madą taras ścielą z murszowymi nad rzekami.

 

Czarne ziemie z glejowymi nad wodami sycą trawy.

Trochę słonych na Kujawach lub w Wieliczce, dla przyprawy.

Wapień zmienił się w rędzinę, z iłów mamy wertisole.

Obok urbiziemów w miastach, człowiek stworzył Hortisole.

 

Kto zna „Odę do radości”, ten piosenkę tę zaśpiewa.

Dowie się, nad jaką glebą rosną zboża, szumią drzewa.

Glebo, nasza żywicielko! Wszak narody utrzymujesz!

A gdy kres nasz osiągniemy, to w swe łono nas przyjmujesz.

 

Słowa: Danuta Czępińska-Kamińska

Muzyka: finałowa kantata z IX symfonii Ludwika van Beethovena („Oda do radości” -

Aranżacja/opracowanie/ śpiew, nagranie, itd. Piotr Selim.

WYSIWYG Web Builder

 Flag Counter
WYSIWYG Web Builder

Ostatnia aktualizacja: 28 Sierpnia 2015 by   P. Woźniczka