Streszczenia

 

Streszczenia prezentacji przygotowane dokładnie według wzoru powinny być

przesłane elektronicznie do 01.03.2015 (liczba prac ograniczona do 2 streszczeń

tego samego pierwszego autora).


Wszystkie streszczenia w języku angielskim oraz polskim
zarejestrowanych uczestników będą wydrukowane w materiałach
kongresowych.

Wzór streszczenia - plik do pobrania


WYSIWYG Web Builder

WYSIWYG Web Builder
Ostatnia aktualizacja: 21 Października 2014