prof. dr hab. Jerzy Weber - przewodnicz▒cy
prof. dr hab. Cezary Kaba│a - z-ca przewodnicz▒cego
mgr in┐. Beata Chodor (sekretarz)
dr in┐. Katarzyna Szopka (sekretarz)

dr in┐. Jakub Bekier

dr in┐. Tomasz Bi˝czycki

dr in┐. Adam Bogacz, prof. UP

mgr in┐. Oskar Bojko

mgr in┐. Mateusz Cuske

dr Irmina Ăwiel▒g-Piasecka
dr Magdalena Dŕbicka

dr in┐. Bernard Ga│ka

mgr in┐. Leszek Gersztyn

dr hab. in┐. El┐bieta Jamroz
dr in┐. Pawe│ Jezierski
prof. dr hab. Jaros│aw Kaszubkiewicz
prof. dr hab. Anna Karczewska
dr in┐. Dorota Kawa│ko
dr in┐. Andrzej Kocowicz
dr hab. Jolanta Korzeniowska
dr in┐. Beata úabaz
mgr Marian Marzec

dr in┐. Agnieszka Medy˝ska-Juraszek

mgr in┐. El┐bieta Musztyfaga

dr in┐. Zbigniew Perlak

dr hab. Izabella Pisarek

mgr in┐. Ewa Pora

prof. dr hab. Stanis│awa Str▒czy˝ska
dr Rafa│ Tyszka
dr in┐. Jaros│aw Waroszewski
dr in┐. Przemys│aw Wo╝niczka
WYSIWYG Web Builder
Organising Committee
WYSIWYG Web Builder

Updated 26 August 2015  by P. Wozniczka