Krótko o PTSH

 

Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych (PTSH) zrzesza pracowników naukowych zajmujących się badaniem substancji humusowych występujących w ekosystemach lądowych i wodnych, a także w złożach węgli, w kompostach i innych materiałach organicznych. Substancje humusowe (próchniczne) powstają w wyniku procesu humifikacji, będącego wynikiem oddziaływania na resztki organiczne mezofauny, mikroorganizmów i czynników fizykochemicznych. Zachodzi on w glebach mineralnych i organicznych, węglach brunatnych, torfach, materiałach odpadowych oraz w wodach słodkich i morskich. Substancje humusowe odgrywają istotną rolę w ekosystemach lądowych i wodnych, gdyż wpływają na procesy wietrzenia i żyzność środowiska glebowego, zawartość i przyswajalność makro- i mikroskładników, a także decydują o degradacji i transporcie wprowadzanych do środowiska hydrofobowych substancji organicznych.

PTSH powstało w 1995 roku w celu propagowania osiągnięć i wymiany myśli naukowej z zakresu badań substancji humusowych, jak też stymulowania i koordynowania badań zmierzających do ich lepszego poznania. Celem Towarzystwa jest również zebranie najbardziej aktualnych informacji o genezie, strukturze, aktywności, funkcji i interakcji substancji humusowych z różnymi komponentami środowiska, a także o ich klasyfikacji oraz metodach izolowania i frakcjonowania.

Towarzystwo pełni równocześnie rolę polskiej sekcji IHSS (Polish Chapter of the IHSS) i reprezentuje polskich członków w Międzynarodowym Towarzystwie Substancji Humusowych (IHSS). Każdy czynny członek PTSH jest równocześnie członkiem IHSS, a prezes PTSH jest koordynatorem polskiej sekcji IHSS. Członkowie PTSH korzystają ze zniżkowych opłat na organizowanych cyklicznie co 2 lata Kongresach Międzynarodowego Towarzystwa Substancji Humusowych.

 

Towarzystwo realizuje swoje zadania poprzez organizowanie zjazdów i konferencji naukowych, prowadzenie działalności wydawniczej, popularyzatorskiej i edukacyjnej oraz inicjowanie badań naukowych i współdziałanie w ich prowadzeniu.

W celu nawiązania kontaktu i uzyskania szczegółowych informacji o działalności PTSH, prosimy kontaktować się z sekretarzem

 

Konferencje organizowane przez PTSH:

·  8th Meeting of the International Humic Substances Society (IHSS8), Wrocław, 1996

·  Humic Substances in Ecosystems, Bydgoszcz-Wiktorowo, 1997

·  Humic Substances as Factor of the Terrestrial and Aquatic Ecosystems, Bydgoszcz-Borówno, 1999

·  15th International Symposium on Environmental  Biogeochemistry (ISEB15), Wrocław, 2001

·  Humic Substances in Ecosystems 5, Duszniki Zdrój,  2003

-Humic Substances in Ecosystems 7, Bachotek, 2007

-Humic Substances in Ecosystems 9, Karpacz 2011