Wydawnictwa PTSH

 

 

Od 1999 r. PTSH jest wydawcą międzynarodowego angielskojęzycznego czasopisma pt: Humic Substances in the Environment – an International Journal. Publikowane są w nim oryginalne prace badawcze z zakresu chemii, fizyki i biologii substancji humusowych. Tematyka prac obejmuje szerokie spektrum zagadnień, m.in. badania struktury substancji humusowych, ich transformacje w ekosystemach lądowych i wodnych, recykling i wykorzystanie odpadów organicznych, interakcja substancji humusowych z ksenobiotykami i metalami ciężkimi, jak też ich wpływ na aktywność biologiczną. Oprócz czasopisma „Humic Substances in the Environment”, PTSH wydaje też pozycje zwarte. Dotychczas ukazały się następujące publikacje PTSH: 

 

 

 

1996

 

 

 Drozd J., Weber J. (red.): The role of humic substances in the ecosystem and in environmental protection. Abstracts of the 8 Meeting of the International Humic  Substances Society. ISBN 83-90643-0-9, PTSH, Wrocław, 330 ss.

 

1997

 

 

 Drozd J., Gonet S. Senesi N., Weber J. (red): The role of humic substances in the ecosystem and in environmental protection. Proceedings of the 8 Meeting of    the International Humic Substances Society. ISBN 83-906403-2-5, PTSH, Wrocław, 1012 ss.

 

1997

 

 

 Gonet S.S., Zaujec A. (red): Humic Substances in the Environment 1, ISBN 83-906403-1-7, PTSH, 199 ss.

 

1998

 

 

 Drozd J., Licznar M., Weber J.,. Licznar S.S, Jamroz E., Dradrach A., Mastalska-Cetera B., Zawerbny T.: Degradacja gleb w niszczonych ekosystemach Karkonoszy i możliwości jej zapobiegania. ISBN 83-906403-3-3, PTSH, Wrocław, 125 ss.

 

1999

 

 

 Gonet S.S., Zaujec A., Dębska B. (red): Humic Substances in Ecosystems 3, ISBN 83-906403-4-1, PTSH, 125 ss.

 

2001

 

 

 Weber J., Jamroz E., Drozd J., Karczewska A., (red): Biogeochemical processes and cycling of elements in the environment. Proceedings of the 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry (ISEB15). ISBN 83-906403-5-X, PTSH, Wroclaw, 504 ss.

 

2002

 

 

 Weber J., Drozd J., Jicznar M., Licznar S.E., Jamroz E., Kordas L., Parylak D., Karczewska A., Kocowicz A.: Ekologiczne aspekty stosowania kompostów ze stałych odpadów miejskich do podnoszenia żyzności gleb lekkich. ISBN 83-906403-6-8, PTSH, Wrocław, 72 pp.

2002

 

 Gonet S.S., Dębska B., Pakuła J.: Zawartość rozpuszczonego węgla organicznego w glebach i nawozach organicznych. ISBN 83-906403-7-6, PTSH, Wrocław, 76 pp.

 

2003

 

 

 Dębska B., Gonet S.S. (red): Substancje humusowe w glebach i nawozach. ISBN 83-906403-8-4, PTSH, Wrocław 166 pp.

 

2004

 

 

 Drozd J. (red.): Komposty z odpadów komunalnych, produkcja, wykorzystanie i wpływ na środowisko. ISBN 83-919331-5-6, PTSH, Wrocław 281 pp.

 

2007

 

 

 Gonet S.S., Markiewicz M. (red.): Rola materii organicznej w środowisku. ISBN 83-919331-6-4, PTSH, Wrocław 152 pp.

2010

Sewerniak P., Gonet S.S. [red]. Środowiskowe skutki pożaru lasu. PTSH, Wrocław: ss. 109.

2011

Jankowski M. (red.)  Wybrane problemy genezy, systematyki, użytkowania i ochrony gleb regionu kujawsko-pomorskiego. PTSH Wrocław, PTG Warszawa: ss. 264. 

2012

  Drozd J., Weber J., Jamroz E., Bekier J. (Ed)  Humic Substances in Ecosystems (HSE 9). IX International Conference. PTSH, Wrocław, 154 pp.

2013

Mielnik L.  Charakterystyka materii organicznej osadów jeziornych przy zastosowaniu metod fotoluminescencji. PTSH, Wrocław, 90 ss.