Władze   PTSH

(Kadencja 2015 - 2019) 

                                    Prezes:           dr hab. Maria Jerzykiewicz                maria.jerzykiewicz@chem.uni.wroc.pl

                          Vice  Prezes:           prof. dr hab.  Bożena Dębska           debska@utp.edu.pl

                               Sekretarz:           dr Irmina Ćwieląg-Piasecka               irma0001@gmail.com

                                Skarbnik:           dr hab. inż. Elżbieta Jamroz              elzbieta.jamroz@gmail.com

                 Członek Zarządu:           prof. dr hab. E. Jolanta Bielińska     elzbieta.bielinska@up.lublin.pl

                 Członek Zarządu:           dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. nadzw.  jolanta.malina@pw.edu.pl

                 Członek Zarządu:          dr Maciej Markiewicz                             mawicz@umk.pl

 

 

(Kadencja 2011 - 2015)

Skład Zarządu Głównego

                                 Prezes:               prof. dr hab. Jerzy Weber   

                                Vice  Prezes:     prof. dr hab.  Bożena Dębska  

                                Sekretarz:          dr hab. Maria Jerzykiewicz   

                                Skarbnik:           dr inż. Elżbieta Jamroz 

                                Członek:            dr hab. Izabella Pisarek

 

(Kadencja 2007 - 2011)

 Prezes:           prof. dr hab. Jerzy Drozd   

Vice  Prezes:     prof. dr hab.  Sławomir Gonet  

 Sekretarz:          dr Maria Jerzykiewicz   

Skarbnik:            dr inż. Elżbieta Jamroz 

Członek:            prof. dr hab. Bożena Dębska, 

 

(Kadencja 2003 - 2007)

Skład Zarządu Głównego

Prezes:    prof. dr hab.  Sławomir Gonet  

Vice Prezes:    prof. dr hab. Jerzy Weber  

Sekretarz:    dr Bożena Dębska

Skarbnik:    dr inż. Elżbieta Jamroz 

Członek:    prof. dr hab. Dorota Gołębiowska


Skład Komisji Rewizyjnej

Przewodnicząca:    prof. dr hab. Stanisława Strączyńska 

dr  Jolanta Janowiak

dr Kazimiera Wegner 


 

 (Kadencja 1995 - 1999 oraz 1999 - 2003)

 

Skład Zarządu Głównego

 Prezes:    prof. dr hab. Jerzy Drozd  

Vice Prezes:    prof. dr hab. Sławomir Gonet  

Sekretarz:    dr inż. Elżbieta Jamroz 

Skarbnik:    prof. dr hab. Jerzy Weber  

Członek:    prof. dr hab. Michał Licznar  

 

Skład Komisji Rewizyjnej

  Przewodnicząca:    prof. dr hab. Stanisława Licznar  

dr hab. Anna Karczewska  

prof. dr hab. Stanisława Strączyńska 

Władze   PTSH

Skład Komisji Rewizyjnej

  Przewodnicząca:    prof. dr hab. Stanisława Licznar  

dr hab. Anna Karczewska  

prof. dr hab. Stanisława Strączyńska