Składka członkowska i lista członków PTSH  

 

Przynależność do Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych wiąże się z obowiązkiem terminowego opłacania składek członkowskich. Poczynając od 2007  roku roczna składka członkowska PTSH wynosi 50 zł i mieści w sobie również składkę Międzynarodowego Towarzystwa Substancji Humusowych (IHSS),  która jest odprowadzana przez Towarzystwo. Wysokość składki dla pracowników emerytowanych i doktorantów wynosi 30 zł. Status Członka Honorowego zwalnia z obowiązku opłacania składek.

Tytuł Członka Honorowego po raz pierwszy Towarzystwo nadało prof. dr hab. Helenie Dziadowiec w roku 2007 podczas Walnego Zebrania członków w Borównie. W roku 2011 na  Walnym Zebraniu członków PTSH podjęto decyzję o uhonorowaniu tym zaszczytnym tytułem założycieli Towarzystwa - prof. dr hab. Jerzego Drozda oraz prof. dr hab. Sławomira Goneta

Każdy członek PTSH jest równocześnie pełnoprawnym członkiem International Humic Substances Society - otrzymuje wydawany cyklicznie biuletyn IHSS, a także uprawnienia do korzystania ze zniżkowych opłat na konferencjach IHSS.

Decyzją Zarządu Głównego IHSS z czerwca 2011 roku, składka członkowska za każdy kolejny rok musi zostać opłacona do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

Składki należy wpłacać bezpośrednio skarbnikowi lub na poniżej podane konto PTSH:

 

Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych

ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław

konto bankowe:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

nr konta: 39 1750 0012 0000 0000 2506 9536

 

Aktualny stan składek można sprawdzić na liście członków PTSH  

CH - Członek Honorowy PTSH

 

Nazwisko i imię

e-mail

Składka członkowska

2013 2014 2015 2016 2017

1. 

Banach  Magdalena

mbanach@utp.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

2.

 Becher Marcin

 mbecher@ap.siedlce.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

3.

Bejger Romualda

romualdabejger@wp.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

4.

Bekier Jakub

gandor@wp.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

5.  

Bielińska Elżbieta  

elzbieta.bielinska@up.lublin.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

6.

Bogacz Adam 

adam.bogacz@up.wroc.pl

TAK TAK TAK TAK TAK
7.

  Boguta Patrycja

  p.warchulska@ipan.lublin.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

8. 

Borowska Katarzyna

kborowska@utp.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK
9.

  Bułkowska Katarzyna

  katarzyna.bulkowska@uwm.edu.pl

- - TAK TAK TAK
10.

  Charzyński Przemysław

  pecha@umk.pl

- - TAK TAK  

11.

Cieścińska Bogumiła

ciescinska@utp.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

12.

  Cieściński Jacek

  jacek.ciescinski@wp.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

13.

Cieślewicz Joanna

joanna@utp.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

14.

Czechowski Franciszek

franciszek.czechowski@ing.uni.wroc.pl

TAK TAK TAK TAK  

15.

  Ćwieląg-Piasecka Irmina

  irma0001@gmail.com

TAK TAK TAK TAK TAK

16.

  Dąbek Zbigniew

  phytoremedia.station@gmail.com

TAK TAK TAK NIE  

17.

  Dera Martyna

  martyna.de1985@gmail.com

- TAK TAK TAK  

18.

  Dębicka Magdalena

  magdalena.debicka@up.wroc.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

19.

Dębska Bożena 

debska@utp.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

20.

Drozd Jerzy

jerzy.drozd@up.wroc.pl

CH

CH

CH

CH

CH

21.

Dziadowiec Helena

dziadow@biol.uni.torun.pl

CH

CH

CH

CH CH

22.

Dziamski Andrzej

botanika@utp.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

23.

Flis-Bujak Maria

TAK

TAK TAK TAK TAK

24.

  Futa Barbara

  barbara.futa@gmail.com

-- -- - TAK TAK

25.

Gałka Bernard

bernard.galka@up.wroc.pl

TAK

TAK TAK TAK TAK

26.

Gawlik Andrzej

andrzej.gawlik@zut.edu.pl
TAK TAK TAK TAK  

27.

Giegużyńska Elżbieta

elzbieta.gieguzynska@zut.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

28.

Głowacki Mariusz

marglo@uni.opole.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

29.

Gołębiowska Dorota

 dorota.golebiowska@zut.edu.pl

TAK TAK TAK NIE  

30.

Gonet Sławomir    

gonet@geo.uni.torun.pl

CH CH CH CH CH

31.

Grzelakowska Agnieszka

agrzel@utp.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

32.

  Gusiatin Zygmunt Mariusz

  mariusz.gusiatin@uwm.edu.pl

- - TAK TAK TAK

 33.

   Hoffmann Józef

   jozef.hoffmann@pwr.wroc.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

34.

 Hoffmann Krystyna

  krystyna.hoffmann@pwr.wroc.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

35.

 Huculak-Mączka Marta

 marta.huculak@pwr.wroc.pl

TAK TAK TAK TAK  

36.

Jamroz Elżbieta   

elzbieta.jamroz@up.wroc.pl

TAK

TAK TAK TAK TAK

37.

Jezierski Adam 

adam.jezierski@chem.uni.wroc.pl

TAK

TAK TAK TAK TAK

38.

Jerzykiewicz Maria 

maria.jerzykiewicz@chem.uni.wroc.pl

TAK

TAK TAK TAK TAK

39.

Kabała Cezary 

cezary.kabala@up.wroc.pl

TAK

TAK TAK TAK TAK

40.

Karczewska Anna  

anna.karczewska@up.wroc.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

41.

 Kałuża Andrea

 andrea.kaluza12@gmail.com

- - - - TAK

42.

Kawałko Dorota

dorota.kawalko@up.wroc.pl

TAK

TAK TAK TAK TAK

43.

Klasa Andrzej

aklasa@moskit.uwm.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

44.

 Klik Barbara

 barbara.klik@uwm.edu.pl

- - - - TAK

45.

Kocowicz Andrzej 

andrzej.kocowicz@up.wroc.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

46.

Koper Jan 

koper@utp.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

47.

  Krupińska Izabela

  i.krupinska@iis.uz.zgora.pl

--- TAK TAK TAK TAK

48.

  Kulikowska Dorota

  dorotak@uwm.edu.pl

- - TAK TAK TAK

49.

Kwiatkowska-Malina Jolanta 

jolanta.malina@pw.edu.pl

TAK

TAK TAK TAK TAK

50.

Łabaz Beata

beata.labaz@up.wroc.pl 

TAK TAK TAK TAK TAK

51.

Malawska Małgorzata

malma@biol.uw.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

52.

  Markiewicz Maciej

  mawicz@umk.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

53.

  Medyńska-Juraszek Agnieszka

  jagamedynska@yahoo.com

TAK

TAK TAK TAK TAK

54.

  Mendyk Łukasz

  mendyk.geo@gmail.com

--- --- TAK TAK TAK

 55.

  Mętrak  Monika

  mmetrak@biol.uw.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

56.

Mielnik Lilla

lilla.mielnik@zut.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

57.

  Mikła Daniel

  daniel.mikla@pwr.edu.pl

-- --- - TAK TAK

58.

Mocek Andrzej  

moceka@up.poznan.pl

TAK TAK TAK NIE  

59.

  Myszograj Sylwia

  s.myszograj@iis.uz.zgora.pl

- TAK TAK TAK TAK

 60.

  Nicia Paweł

  rrnicia@cyf-kr.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

61.

Oktaba Lidia

lidia_oktaba@sggw.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

62.

Pisarek Izabella 

Izabella.Pisarek@uni.opole.pl

TAK

TAK TAK TAK TAK

63.

  Rosa Ewa

  ewa.rosa@o2.pl

TAK TAK TAK TAK  

  64.

Sądej Wiera

wersad@uwm.edu.pl

TAK TAK TAK NIE  

 65.

  Sienkiewicz Mariola

  mariola.sienkiewicz@zut.edu.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

 66.

  Skic Kamil

  kskic@ipan.lublin.pl

-- TAK TAK TAK TAK

67.

 Skowrońska Monika

 monika.skowronska@up.lublin.pl

- - - - TAK

68.

 Stolarczyk Mateusz

 mateusz.stolarczyk@uj.edu.pl

- - - - TAK

69.

Strączyńska Stanisława

stanislawa.straczynska@up.wroc.pl

TAK

TAK TAK TAK TAK

70.

Szpakowska Barbara

bszpa@au.poznan.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

71.

 Suchora Magdalena

 magda.suchora@up.lublin.pl

- - - - TAK

 72.

  Śliwińska Agnieszka

  agn.sliwin@wp.pl

--- TAK TAK TAK TAK

73.

  Świtoniak Marcin

  swit@umk.pl

- - TAK TAK  

74.

Twardowska Irena

irena@ipis.zabrze.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

75.

 Tyszka Rafał

 tyszkarafal@gmail.com

TAK TAK TAK TAK TAK

 76.

 Ukalska-Jaruga Aleksandra

 aukalska@iung.pulawy.pl

- - - TAK TAK

77.

 Urbanowska Agnieszka

 agnieszka.urbanowska@pwr.wroc.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

78.

 Walenczak Karolina

 kwalenczak@wp.pl

TAK TAK TAK TAK TAK

79.

 Warężak Tomasz

 sekretariat@int.edu.pl

- TAK TAK TAK TAK

80. 

Weber Jerzy

jerzyweber@gmail.com

TAK TAK TAK TAK TAK

81.

 Ziółkowska Anna

 anna.ziolkowska@onet.eu

- - TAK TAK TAK

82. 

Żukowska Grażyna  

grazyna.zukowska@up.lublin.pl

TAK

TAK TAK TAK TAK