Składka członkowska i lista członków PTSH  

 

Przynależność do Polskiego Towarzystwa Substancji Humusowych wiąże się z obowiązkiem terminowego opłacania składek członkowskich. Poczynając od 2007  roku roczna składka członkowska PTSH wynosi 50 zł i mieści w sobie również składkę Międzynarodowego Towarzystwa Substancji Humusowych (IHSS),  która jest odprowadzana przez Towarzystwo. Wysokość składki dla pracowników emerytowanych i doktorantów wynosi 30 zł. Status Członka Honorowego zwalnia z obowiązku opłacania składek.

Tytuł Członka Honorowego po raz pierwszy Towarzystwo nadało prof. dr hab. Helenie Dziadowiec w roku 2007 podczas Walnego Zebrania członków w Borównie. W roku 2011 na  Walnym Zebraniu członków PTSH podjęto decyzję o uhonorowaniu tym zaszczytnym tytułem założycieli Towarzystwa - prof. dr hab. Jerzego Drozda oraz prof. dr hab. Sławomira Goneta

Każdy członek PTSH jest równocześnie pełnoprawnym członkiem International Humic Substances Society - otrzymuje wydawany cyklicznie biuletyn IHSS, a także uprawnienia do korzystania ze zniżkowych opłat na konferencjach IHSS.

Decyzją Zarządu Głównego IHSS z czerwca 2011 roku, składka członkowska za każdy kolejny rok musi zostać opłacona do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.

Składki należy wpłacać bezpośrednio skarbnikowi lub na poniżej podane konto PTSH:

 

Polskie Towarzystwo Substancji Humusowych

ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław

konto bankowe:

Raiffeisen Bank Polska S.A.

nr konta: 39 1750 0012 0000 0000 2506 9536

 

Aktualny stan składek można sprawdzić na liście członków PTSH  

CH - Członek Honorowy PTSH

 

Lista dostępna wyłącznie dla członków PTSH