Pracownicy
Kierownik Katedry: dr hab. inż. Szymon Szewrański

Sekretariat

samodz. referent Mariola Kunicka
tel. 071 320 5616,    	
sekretariat.kgp@upwr.edu.pl 
 

Zakład Geodezyjnych Urządzeń Rolnych i Gospodarki Nieruchomościami 


Kierownik Zakładu – Maria Hełdak, dr hab. inż.

71 320 1850

maria.heldak@upwr.edu.pl

Małgorzata Akińcza, dr inż.

71 320 1869

malgorzata.akincza@upwr.edu.pl

Olgierd Kempa, dr inż.

71 320 5589

olgierd.kempa@upwr.edu.pl

Alina Kulczyk-Dynowska, dr

71 320 1873 alina.kulczyk-dynowska@upwr.edu.pl

Ryszard Nowak, dr inż.

71 320 5673

ryszard.nowak@upwr.edu.pl

Monika Płuciennik, mgr inż. 71 320 5409 monika.pluciennik@upwr.edu.pl

Jakub Szczepański, dr inż.

71 320 1872

jakub.szczepanski@upwr.edu.pl

Zofia Więckowicz, prof. dr hab. (pracownik emeryt.)

71 320 5678

zofia.wieckowicz@upwr.edu.pl

     
 

Zakład Gospodarowania i Zarządzania Przestrzenią

Kierownik Zakładu
Szymon Szewrański, dr hab. inż. prof. nadzw.

71 320 5608

szymon.szewranski@upwr.edu.pl

Marian Kachaniarz, dr hab. prof. nadzw. 71 320 1865 marian.kachniarz@upwr.edu.pl
Joost van Hoof, prof. dr. ir. Eur Ing   Profesor wizytujący

Marek Furmankiewicz, dr

71 320 5669

marek.furmankiewicz@upwr.edu.pl

Iwona Kaczmarek, dr inż. 71 320 5670 iwona.kaczmarek@upwr.edu.pl
Jan Kazak, dr inż.  71 320 5670 jan.kazak@upwr.edu.pl

Zbigniew Piepiora, dr

71 320 5409

zbigniew.piepiora@upwr.edu.pl

Leszek Stanek, dr inż. arch.

71 320 5672

leszek.stanek@upwr.edu.pl

Marta Sylla, mgr 713205675 marta.sylla@upwr.edu.pl
Małgorzata Świąder, mgr inż.   malgorzata.swiader@upwr.edu.pl
     

Zakład Planowania i Kształtowania Przestrzeni

Kierownik Zakładu
Beata Raszka, prof. dr hab.

71 320 5677

beata.raszka@upwr.edu.pl

Eleonora Gonda-Soroczyńska, dr hab. inż. arch. (pracownik emeryt.)

71 320 5674

eleonora.gonda-soroczynska@upwr.edu.pl

Piotr Krajewski, dr inż. 71 320 1866 piotr.krajewski@upwr.edu.pl

Barbara Mastalska-Cetera, dr inż.

71 320 5671

barbara.mastalska-cetera@upwr.edu.pl

Katarzyna Przybyła, dr 71 320 1873 katarzyna.przybyla@upwr.edu.pl
Iga Solecka, mgr inż. arch. kraj. 71 320 1868 iga.solecka@upwr.edu.pl

Beata Warczewska, dr inż.

71 320 5676

beata.warczewska@upwr.edu.pl

     
 				  					 
				

Pracownicy techniczni

Halina Dzieżyc, mgr inż. specjalista 71 320 5566 halina.dziezyc@upwr.edu.pl

Piotr Kunicki, licencjat, specjalista

71 320 5607

piotr.kunicki@upwr.edu.pl

 

Doktoranci

 mgr inż. Malwina Mikołajczyk
mgr inż. Katarzyna Sabura-Mielnik
mgr Marta Sylla
mgr inż. Iga Solecka
mgr inż. Hanna Olczyk
mgr inż. Monika Płuciennik
mgr inż. arch. kraj. Kamila Pawłowska
mgr inż. Małgorzata Świąder
mgr inż. arch. kraj. Joanna Wysmułek