dr inż. Paweł Jezierski

Zakład Ochrony Środowiska

tel. 071-3205-637
e-mail: pawel.jezierski@up.wroc.pl

konsultacje: piątek 11:00-12:00


materiały
dydaktyczneWYKSZTAŁCENIE


1998: ukończenie studiów magisterskich

Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydział Rolniczy
kierunek: rolnictwo

2002:

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

"Charakterystyka środowiska glebowego Parku krajobrazowego "Dolina Bystrzycy""
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydział Rolniczy
Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • Kartografia numeryczna gleb.
  • Zagrożenia środowiskowe obszarów objętych ochroną prawną.

a