dr inż. Agnieszka Medyńska - Juraszek

Zakład: Waloryzacji Gleb i Badań Materii Organicznej

tel. 071-3205-630
e-mail: agnieszka.medynska-juraszek@upwr.edu.pl
pokój 118a
Konsultacje

WYKSZTAŁCENIE


2006 ukończenie studiów magisterskich:

Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Wydział Rolniczy
kierunek: Ochrona Środowiska


2011:
publiczna obrona rozprawy doktorskiej:
 

Rola próchnic leśnych w obiegu pierwiastków śladowych na zadrzewionych gruntach porolnych w zasięgu oddziaływania przemysłu miedziowego.


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Rolniczy
Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
  • wykorzystanie biowęgla w rolnictwie i ochronie środowiska

  • wpływ dodatku biowęgla na właściwości gleb

  • rola materii organicznej w wiązaniu metali ciężkich i pestycydów

  • oddziaływanie zanieczyszczeń przemysłowych na gleb

  • rekultywacja gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi i związkami organicznymi

 

STAŻE I STYPENDIA ZAGRANICZNE


  • USA - University of Wyoming w Laramie (Department of Renewable Resources,  College of  Agriculture and Natural Sciences)

  • Norwegia - BIOFORSK, Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research w Ås

  • Szwecja - Uniwersytet w Lund

 


a